Värderingar

Karolinska Institutet Science Parks har arbetat fram värderingar. Dessa utgör den etiska värdegrund som organisationen inte är villig att kompromissa om. Dessa värderingar ligger till grund för våra handlingar, beslut och erbjudanden.

 

Våra värderingar

Vi skapar en stark attraktionskraft

Vi arbetar med engagemang i våra möten

Vi strävar efter högsta kvalitet

Vi vill samarbeta med våra kunder

Vi erbjuder en affärsutvecklande miljö