Sara Gunnerås – Community Manager på Karolinska Institutets Science Park

Publicerad 10 september, 2020Nyheter

Sara Gunnerås är ny Community Manager på Karolinska Institutet Science Park. Tjänsten innebär en ny roll och uppdraget är att skapa ett livskraftigt och modernt nätverk/community för företagen i parken. Arbetet med att bygga upp nätverket kommer att ske i nära samarbete med bland andra KI Innovations och Akademiska Hus.

Sara Gunnerås har studerat vid King´s College i London, Umeå School of Business och Lunds universitet. Hon disputerade 2005 i biologi i Umeå där hon även gjorde sin post doc.

Sara Gunnerås kommer närmast från SwedenBio, den nationella branschorganisationen för life science-industrin, där hon arbetat med att synliggöra svenska företag och skapa möjligheter för samverkan med hjälp av branschanalyser och internationella partnering-event. Som rådgivare inom EU-finansiering har Sara Gunnerås också fokuserat på så kallad mjuk finansiering.

– Under mina år på SwedenBIO har jag sett hur viktigt det är med gemensamma plattformar för synlighet och samverkan, säger hon. Det gäller att erbjuda möjligheter för företag att skapa synergier, direkt i projekt tillsammans eller genom att lära sig av varandra för att tillsammans skapa en livskraftig industri.

Erfarenheterna från branschorganisationen tar hon nu med sig till KI Science Park.

– Här kommer jag att bland annat initiera frukostträffar och nätverksgrupper mellan företag på olika nivåer. Men arbetet handlar också om att bygga upp kontaktytor mot andra organisationer och nätverk på olika plan: regionalt, nationellt och internationellt. Målet är att skapa goda förutsättningar att bygga vidare på för ett aktivt och dynamiskt life science-nätverk som kan vara värdefullt både för de enskilda företagen, Stockholmregionen och samhället i stort.

Sara Gunnerås tillträdde 1 maj 2020.